Sinds 1,5 jaar wordt ondersteuning geboden door arts-onderzoekers op de SEH’s bij het triëren van patiënten. Dit bevalt heel goed en is waardevol gebleken voor de doorstroom op de SEH’s. Omdat de druk op de acute zorg momenteel groot is, wordt wederom gezocht naar arts-onderzoekers die willen worden ingezet op deze triagediensten (in combinatie met de eigen onderzoekswerkzaamheden).

Omschrijving werkzaamheden

Alle patiënten die via de voordeur bij de SEH binnenkomen (dit kunnen zelfverwijzers zijn of presentatiepatiënten) worden door de SEH getrieerd. Hierbij worden controles en een anamnese gedaan en waar nodig lichamelijk onderzoek afgenomen. Op basis hiervan krijgt de patiënt een triage codering. Deze codering geeft een indicatie hoe lang de patiënt kan wachten tot deze gezien wordt door een arts. We vragen dus om een kritische klinische blik. Overige werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het direct geven van pijnstilling en bij extremiteit letsel het aanvragen van een röntgen foto. Op bepaalde tijden en dagen is het ook mogelijk om de patiënt door te verwijzen naar de huisartsenpost. 

We zijn opzoek naar 2 collega’s die ongeveer 2 diensten per week kunnen werken, voor de duur van een aantal maanden. Het gaat om dagdiensten en late diensten, zowel doordeweeks als in het weekend. Verder zijn we aan het onderzoeken of we een triage dienst kunnen implementeren in de nachtendiensten. Diensten worden in overleg en op basis van beschikbaarheid ingevuld. In overleg wordt je ingezet op locatie AMC of VUmc.  

Je start idealiter zo snel mogelijk en je zult uiteraard goed worden ingewerkt.  Het betreft een betaalde functie. Indien jij denkt dat jij deze diensten kunt combineren met jouw eigen (onderzoeks-)werkzaamheden, dan horen wij dit graag en vragen we je om contact op te nemen met Bianca Olofsen (b.e.olofsen@amsterdamumc.nl) . Graag onder vermelding van relevante werkervaring/stageplekken. We zien je reactie graag uiterlijk vrijdag 3 december tegemoet.  

Met vriendelijke groet, namens de SEH,

Bianca Olofsen

Teamleider SEH

Back to "News"