Anna Reynvaan Event 2023

Beeldmerk - Anna Reynvaan

Dit jaar vieren we de 25ste editie van de Anna Reynvaanlezing. Wat in 1999 begon als een lezing met 300 toeschouwers, is uitgegroeid tot een week met verschillende activiteiten rondom ontwikkelingen in de verpleegkunde. Zo’n breed palet aan activiteiten verdient een nieuwe naam: de Anna Reynvaan Kennisparade. De lezing op donderdagmiddag in het Internationaal Theater Amsterdam, het hoogtepunt van het programma, gaat voortaan door het leven als het Anna Reynvaan Event. Onveranderd blijven de kwaliteit van het programma, de inspirerende bijeenkomsten en het plezier om met elkaar de ontwikkelingen in het mooie vak te bespreken.

De afgelopen 24 jaar heeft het Anna Reynvaan Event bijgedragen aan de ontwikkeling en professionalisering van het vak verpleegkunde. Dit jaar, 2023, gaat het opnieuw om de kwalitatieve bijdrage van verpleegkundigen aan de zorg: hoe kun je, overal in de zorg, evidence-based onderzoek toepassen in de praktijk van alledag. Dit is bij uitstek het terrein van professor Lynn Gallagher, de spreekster van het 25ste Anna Reynvaan Event, op donderdag 11 mei 2023. Het Anna Reynvaan Event wordt georganiseerd door Amsterdam UMC in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland en het verpleegkundig tijdschrift TvZ.

Interview met prof. dr. Lynn Gallagher-Ford
Interview met prof. dr. Lynn Gallagher-Ford

Prof. dr. Lynn Gallagher-Ford is als chief operating officer verbonden aan het Fuld National Institute voor Evidence Based Practice van de Ohio State University in de Verenigde Staten.

Haar werk is gericht op onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van evidence-based practice in de zorg.

Zet nu vast 11 mei in je agenda. Het Anna Reynvaan Event wordt 2023 in de avond georganiseerd en begint om 19.30 uur. Het bijwonen van het event is gratis.

Deze avond kun je niet alleen je kennis opfrissen bij een interessante lezing. Je ziet ook wie de aanstormende talenten zijn onder de verpleegkundig studenten, je ontdekt de nieuwste ideeën over het verbeteren van de zorg, en je ziet welke collega het beste verpleegkundig wetenschapsartikel heeft geschreven. Want onderdeel van het programma is natuurlijk ook de uitreiking van de jaarlijkse Anna Reynvaanprijzen: de Praktijkprijs, de Wetenschapsprijs en de Studentenprijs. Dus vier dit jubileum samen met ons. Meer informatie over het programma vind je op: www.amsterdamumc.org/annareynvaan

Wij zien je graag op donderdag 11 mei in het ITA (Internationaal Theater Amsterdam) aan het Leidseplein! Wil je je al opgeven, dan kan dat via deze link; Aanmelden Anna Reynvaan event donderdag 11 mei (registraid.com)

Over het Event

De Anna Reynvaanlezing wordt jaarlijks georganiseerd door Amsterdam UMC in samenwerking met het blad TVZ, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland. De Anna Reynvaanlezing wordt ondersteund door de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN. Dit jaar wordt de lezing gehouden op donderdag 12 mei. Deze zal, mits de maatregelen het toelaten plaatsvinden in Internationaal Theater Amsterdam.

In de gezondheidszorg vervult de verpleegkunde een spilfunctie. Toch krijgen verpleegkundigen in veel instellingen te weinig gelegenheid om kennis te nemen van vernieuwingen in de zorg. Met deze lezing, vernoemd naar een pionier van de Nederlandse verpleegkunde, willen de organisatoren verpleegkundigen de mogelijkheid geven om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen in de patiëntenzorg. Amsterdam UMC nodigt daarom één keer per jaar een spreker uit die op het terrein van de verpleegkundige zorg en organisatie in internationaal opzicht toonaangevend is.

Amsterdam UMC nodigt een breed publiek uit verpleegkundigen en anderen die zich actief bezighouden met innovaties in de zorg en die een belangrijke rol spelen bij de beeldvorming van het beroep. Zo worden onder meer de hoofdverpleegkundigen uitgenodigd van UMC's en algemene ziekenhuizen, de managers van de verpleegkundige zorg in die ziekenhuizen, de hoogleraren Verpleegkunde en de docenten aan alle Nederlandse Hbo-opleidingen Verpleegkunde.

Tot de genodigden van de Anna Reynvaanlezing behoren voorts verpleegkundigen uit allerlei sectoren van de gezondheidszorg, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties in de verpleegkunde, leden van het parlement en het kabinet, journalisten, vertegenwoordigers van ziektekostenverzekeraars almede representanten van maatschappelijke organisaties en adviesorganen op het terrein van de gezondheidszorg. Amsterdam UMC vindt het belangrijk de behoefte aan kennisverbreding en kwaliteitsverbetering te ondersteunen. Tevens willen de organisatoren een signaal geven dat de verpleegkunde een aantrekkelijk beroep is dat zich in hoog tempo ontwikkelt.

Kijk hier naarde Anna Reynvaanlezing van 2021

e-zine Anna Reynvaanweek 2022 is verschenen

Het zit er weer op! Verpleegkundigen kijken terug op een zinderende Anna Reynvaanweek 2022, met de lezing van prof. Stijn Blot over infectiepreventie als middelpunt. De week bracht nieuwe inzichten, blije winnaars en gezellige netwerkmomenten. In dit e-zine zijn alle hoogtepunten vastgelegd in tekst en film.

Voor editie 2022 was gekozen voor een hybride invulling. Bij de lezing, de genomineerden-bijeenkomst en het kenniscafé konden de deelnemers elkaar weer live in de ogen kijken. De expertmeeting kon daarentegen zonder reistijd worden bezocht. Een mooie mix. Dat gold ook voor de inhoud van het programma. De veelzijdigheid van het thema infectiepreventie kwam goed uit de verf dankzij alle betrokken experts. Verpleegkundigen hebben volop inspiratie opgedaan om samen te werken aan verbetering.

Na de covid-jaren kan niemand meer om de urgentie en het belang van infectiepreventie heen. Toch valt er nog altijd een wereld te winnen als het gaat om het toepassen van hygiënemaatregelen. Welke drempels ervaren verpleegkundigen daarin en hoe zijn die drempels weg te nemen? Welke oplossingen blijken goed te werken in de praktijk en wat kunnen we daarvan leren? En last but not least: waarom is het zo belangrijk?

Lees en kijk het terug in het e-zine ARL 2022