Verdediging van het proefschrift door Akke Bakker aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Universiteit van Amsterdam