Verdediging van het proefschrift door Alette Ruarus aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit