Verdediging van het proefschrift door Annemijn Jonkman aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam