Verdediging van het proefschrift door Annieke van Baar aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Universiteit van Amsterdam