Verdediging van het proefschrift door Casper Briels aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit