Verdediging van het proefschrift door Els Nadort aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam