Verdediging van het proefschrift door Jonathan van der Meer aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Universiteit van Amsterdam