Verdediging van het proefschrift door Laura Kerkmeijer aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Universiteit van Amsterdam