Verdediging van het proefschrift door Lisette Krabbendam aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Universiteit van Amsterdam