Verdediging van het proefschrift door Makobu Kimani aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Universiteit van Amsterdam