Verdediging van het proefschrift door Matthijs Botman aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam