Verdediging van het proefschrift door Merle Ronden aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit