Verdediging van het proefschrift door Nik Sol aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit