Verdediging van het proefschrift door Olivier van Wulfften Palthe aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Universiteit van Amsterdam