Verdediging van het proefschrift door Rianne Opstelten aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Universiteit van Amsterdam