Verdediging van het proefschrift door Sander Bliekendaal aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit