Verdediging van het proefschrift door Sofie Bosch aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit