Verdediging van het proefschrift door Steven Berendsen aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Universiteit van Amsterdam