Verdediging van het proefschrift door Thom Hendriks aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam