Verdediging van het proefschrift door Ward van Bilsen aan Amsterdam UMC, faculteit der Geneeskunde Universiteit van Amsterdam