Wet Open Overheid

Per 1 mei 2022 vervangt de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Net als de Wob regelt de Woo het recht om informatie op te vragen bij een bestuursorgaan inzake een bestuurlijke aangelegenheid.

Met de Woo wordt beoogd de toegang tot overheidsinformatie voor iedereen te vergroten. Dit gebeurt door gerichte verzoeken aan een bestuursorgaan tot het openbaar maken van bepaalde informatie (passieve openbaarmaking) en door het actief openbaar maken van informatie op initiatief van het bestuursorgaan (actieve openbaarmaking).

Belangrijk: De Woo geldt voor publiekrechtelijke instellingen zoals locatie AMC, maar niet voor stichtingen zoals locatie VUmc.

Woo-contactpersoon

Om de toegankelijkheid van overheidsinformatie te vergroten, heeft Amsterdam UMC een Woo-contactpersoon. De Woo-contactpersoon probeert ondersteuning te bieden bij het snel en effectief overzien welke informatie aanwezig is bij Amsterdam UMC en heeft als taak om op laagdrempelige en klantvriendelijke wijze, bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail, vragen te beantwoorden en documenten te verstrekken in gevallen die zich daartoe lenen. Ook kan de Woo-contactpersoon behulpzaam zijn bij het opschalen naar de formele procedure voor het afhandelen van een Woo-verzoek.

Bij vragen hierover kunt u contact opnemen via patientenvoorlichting@amc.nl of 020-5669111.

Woo-verzoek

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een formeel Woo-verzoek in te dienen. Dat kan per e-mail via woo@amsterdamumc.nl of per post naar:

Amsterdam UMC, locatie AMC t.a.v. De raad van bestuur/Juridische Zaken Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

Uw Woo-verzoek moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wenst te ontvangen;
  • De informatie die u opvraagt, moet ergens zijn vastgelegd, op papier of digitaal;
  • Het gaat om informatie waarover het AMC beschikt;
  • Het gaat om informatie over het beleid van het AMC, of over de voorbereiding of de uitvoering ervan.