De stad Amsterdam wordt steeds belangrijker voor Amsterdam UMC. De kennis binnen de muren van het ziekenhuis moet naar de inwoners, het bestuur en de zorgorganisaties in Amsterdam. Daarom sluit Amsterdam UMC zich aan bij het recente initiatief Amsterdam Vitaal en Gezond 2020-2024. “Daar brengen we onze kennis in.”

Dit zeggen Henriëtte van der Horst, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Karien Stronks, hoogleraar public health, en kwartiermaker Gezonde Stad Marieke ten Have die namens Amsterdam UMC participeren in dit initiatief. De keuze om de armen te openen voor de stad en haar inwoners is logisch, want Amsterdam UMC maakt deel uit van de stad De academische centra in het land hebben bovendien vanuit Den Haag de opdracht gekregen om de regio meer aandacht te geven. Hoe je dat doet is een andere vraag. Tijdens een conferentie eind 2020 zijn de ervaringen uitgewisseld.

Grote verschillen

Alleen al in de stad Amsterdam met zijn enorme verschillen in gezondheid kun je wijken onderscheiden met verschillende uitdagingen en innovatievraagstukken. “We hebben ervoor gekozen ons alleen op de stad Amsterdam te richten”, vertelt Van der Horst. ”En aansluiting te zoeken bij het Amsterdamse meerjarenprogramma 2020-2024 voor vitale en gezonde inwoners in de regio. We denken een waardevolle bijdrage te kunnen leveren met het ontwikkelen van een Kennis- en Innovatieagenda die aansluit op hun meerjarenprogramma.“

Preventie
De gemeente Amsterdam, het Zilveren Kruis, de SIGRA (samenwerkingsverband van 120 zorg- en welzijnsorganisaties) en Cliëntenbelang Amsterdam werken samen in het Amsterdam Vitaal en Gezond 2020-2024 programma. Doel is de Amsterdammer zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig te houden. Zelfredzaamheid staat centraal: het vermogen om de dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren of daarvoor zelfstandig de juiste hulp in te schakelen.
Hierbij is preventie belangrijk. Door de omgeving gezonder te maken en de levensstijl te verbeteren, zijn ziekte en/of beperking op latere leeftijd te voorkomen. Door aansluiting te zoeken bij dit netwerk verbindt Amsterdam UMC zich met de dagelijkse praktijk van 120 (zorg)organisaties, meer dan 130 duizend (zorg)professionals en ongeveer één miljoen inwoners in Groot-Amsterdam.
De bijdrage van Amsterdam UMC aan het programma van Amsterdam Vitaal en Gezond bestaat uit het inbrengen van kennis ter verdere ontwikkeling van het programma. Als het programma inhoudelijk is uitgewerkt, laat de Kennis- en Innovatie agenda zien welk onderzoek nodig is om het programma verder te brengen. Ook zal die agenda onderzoeksvragen kunnen omvatten over evaluatie van de uitvoering van het programma en de impact ervan.

Ouderenzorg
Een belangrijke doelgroep in het Amsterdam Vitaal en Gezond 2020-2024 programma zijn ouderen en mensen met meerdere aandoeningen, groepen die elkaar grotendeels overlappen. Het voorkomen van crisissituaties en acute opnames is een belangrijk doel, evenals het versterken van de eigen regie en passende woningen waar mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. “Amsterdam UMC richt zich in de aansluiting bij dit programma niet alleen op preventie, maar ook op de ouderenzorg”, zegt Van der Horst. “Mede door het Nationaal Programma Ouderenzorg hebben wij als umc veel expertise opgebouwd en we kunnen dus veel bijdragen om de ouderenzorg te verbeteren.”

Agenda
Het komende jaar willen Van der Horst, Stronks en Ten Have de behoefte aan kennis en inzicht in kaart brengen en de vragen die er leven inventariseren. Daarmee vullen ze de Kennis- en Innovatieagenda die ze met de andere partijen in de regio willen opstellen. Deze agenda richt zich niet alleen op antwoorden die nog gevonden moeten worden, maar ook op hoe reeds bestaande kennis gebruikt kan worden.
“Veel mensen reageren positief op deze plannen”, vertelt Ten Have. “Het is mooi om te zien hoe eerdere investeringen in ouderenzorg en netwerkontwikkeling zich terugbetalen. De relaties zijn er al, we kunnen gelijk aan de slag met de inhoud.”