Raoul Engelbert, lector Fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), is benoemd tot bijzonder hoogleraar Kinderfysiotherapie aan de Universiteit van Amsterdam, vanwege de stichting HvA. Engelbert bekleedt deze leerstoel met terugwerkende kracht vanaf 1 november.

Engelbert richt zich met zijn bijzonder hoogleraarschap op het bewegend functioneren van kinderen in het Emma Kinderziekenhuis, waaronder chronisch zieke kinderen. Ook onderzoekt hij hoe de zorg bij overgang van ziekenhuis naar thuissituatie zo goed mogelijk kan worden ingericht, onder meer voor te vroeggeboren kinderen, en kinderen die op de Intensive Care zijn opgenomen.

Het College van Bestuur van de UvA heeft Engelbert benoemd tot bijzonder hoogleraar voor een periode van vijf jaar. Engelbert gaat binnen zijn bijzonder hoogleraarschap nauw samenwerken met de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie. Daarnaast vindt samenwerking plaats met onderzoeksinstituut Sarphati Amsterdam.

Maatschappelijk belang

Engelbert was al aangesteld als bijzonder hoogleraar Fysiotherapie sinds 2013 en is daarnaast lector Fysiotherapie aan de HvA sinds 2008. Met deze benoeming kan hij zich daarnaast richten op het vakgebied waar zijn carrière begon, en zijn hart ligt.

“We weten dat motorische problemen en klachten in het fysiek functioneren tijdens de kinderleeftijd doorwerken tot op hoge leeftijd, daarom is dit onderzoeksgebied zo enorm belangrijk”, aldus Engelbert. “Op maat gesneden diagnostiek en interdisciplinaire behandeling zijn hierbij de uitgangspunten. Dat ik me hier als bijzonder hoogleraar Kinderfysiotherapie voor kan inzetten, is een enorme uitdaging.”

Bewegen, voeding en gedragsverandering

Motorische problemen voorkomen en kinderen zo goed mogelijk helpen om actief te blijven of worden, vraagt om een gezamenlijke aanpak. De leerstoel Kinderfysiotherapie combineert daarom onderzoek naar bewegend functioneren met inzichten over voeding en gedragsverandering.

Deze combinatie komt voort uit samenwerking tussen Kindergeneeskunde en Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC (AMC), en drie HvA-faculteiten: ‘Gezondheid’, ‘Bewegen, Sport en Voeding’ en ‘Digitale Media en Creatieve Industrie’.

Over Raoul Engelbert

Samen met 13 promovendi doet Engelbert onderzoek naar kinderen met problemen in het bindweefsel, en de transitie van zorg (de overgang van ziekenhuis naar de thuissituatie) van complexe patiënten. Het onderzoek naar kinderen met een bindweefselaandoening is ingezet bij de promotie van professor Engelbert en wordt binnen de nieuwe leerstoel voortgezet.

Sinds 2013 is Engelbert ook onderzoeksdirecteur en kernlector van de faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam. In samenwerking met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Amsterdam UMC (locatie AMC) verbindt hij patiënten- en cliëntenzorg met wetenschappelijk, praktijkgericht en interdisciplinair onderzoek.

Hij is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Centre of Expertise Urban Vitality, een samenwerking tussen de HvA-faculteiten Gezondheid en Bewegen Sport en Voeding.