Amsterdam UMC start met het digitaal uitwisselen van medische beelden met het Boven IJ Ziekenhuis, Amstelland Ziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep. Binnenkort sluiten ook het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, OLVG en Flevoziekenhuis aan. Zorgverleners kunnen voortaan direct de externe medische beelden en beeldverslagen van hun patiënten inzien wanneer zij behandeld worden in een van de andere ziekenhuizen. Een hele verbetering die bijdraagt aan snelle en veilige patiëntenzorg.

Patiënten worden voor een specifieke behandeling regelmatig verwezen naar een ander ziekenhuis. De digitale medische beelden en beeldverslagen van de patiënt die voor de behandeling nodig zijn, worden dan via een dvd verzonden naar dit ziekenhuis.
“Samen met SIGRA (Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam), Zorgring en collega’s uit de verschillende ziekenhuizen hebben we gekeken hoe we het uitwisselen van deze medische beelden konden vereenvoudigen”, vertelt Kasper Visser, projectleider bij Amsterdam UMC. “Het versturen van medische beelden op een dvd is namelijk niet ideaal. Niet alleen duurt het lang voor de dvd bij de behandelende afdeling binnen is, er moeten ook nog veel handelingen verricht worden voordat de zorgverlener de beelden kan bekijken. We vonden dat dit sneller en veiliger moest.”

Enorme verbetering

De uitwisseling van beelden tussen de 4 ziekenhuizen gebeurt in eerste instantie op kleine schaal, onder andere binnen de oncologische zorg en kinderurologie. Oncologisch chirurg Babs Zonderhuis is enthousiast: “Door de digitale beelduitwisseling kunnen patiënten vlot verwezen worden en sneller beginnen met het vervolg van hun behandeling. Daarnaast is het mogelijk om het verwijzende ziekenhuis nog dezelfde dag een advies te geven over een patiënt. Dit geeft veel flexibiliteit en voorkomt dat een patiënt onnodig op en neer hoeft te rijden naar Amsterdam.”

Visser vult aan: “Dat je niet meer hoeft te wachten op de beelden uit andere ziekenhuizen maar ze gelijk via je eigen systeem kunt bekijken, is een enorme verbetering. Het voorkomt ook dat patiënten meerdere keren hetzelfde onderzoek moeten ondergaan. De resultaten van de pilot waren positief. Volgend jaar willen we dit bij andere specialismen gaan gebruiken.” Uiteraard wordt medische informatie alleen uitgewisseld wanneer de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven en er sprake is van een behandelrelatie.

Goed beveiligd platform

Om de digitale gegevens te kunnen delen, hebben de 4 ziekenhuizen samen met Zorgring en SIGRA een regionaal uitwisselingsplatform gerealiseerd. Het platform maakt gebruik van XDS, de internationale standaard voor digitale gegevensuitwisseling. Dit betekent dat er op gestandaardiseerde en goed beveiligde wijze gegevens worden uitgewisseld. Alleen zorgpartijen die voldoen aan strenge beveiligingseisen mogen gebruikmaken van dit platform.

“We zijn niet de eerste regio die XDS gebruikt voor digitale uitwisseling van gegevens. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we dit nu landelijk kunnen gebruiken samen met het landelijke programma Twiin”, vertelt Visser desgevraagd. “Veel partijen werken hard samen om landelijke richtlijnen op te stellen, zodat dit hopelijk in de komende twee jaar landelijk ingezet kan worden. Er valt nog veel te winnen!”