Hart- en vaatziekten vormen wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Daarom hebben 17 internationale vrouwelijke experts uit 11 landen een rapport geschreven over hart- en vaatziekten bij vrouwen. Hun hartstochtelijke doel: de wereldwijde last van deze aandoeningen bij vrouwen tegen 2030 te verminderen. Het rapport is op 16 mei gepubliceerd in The Lancet.

Te veel vrouwen krijgen de verkeerde diagnose en behandeling en zijn ondervertegenwoordigd in klinisch wetenschappelijk onderzoek. Om dit tegen te gaan schreven de 17 experts, verenigd in de LancetCommissie, dit allereerste rapport met conclusies en aanbevelingen over hart- en vaatziekten bij vrouwen: The Lancet women and cardiovascular disease Commission: reducing the global burden by 2030 - The Lancet. De commissie wijst op hiaten in kennis op het gebied van onderzoek, preventie, behandeling en toegang tot zorg voor vrouwen. Ze willen wereldwijd het bewustzijn van sekse-specifieke ongelijkheden bij hart- en vaatziekten aanwakkeren en een springplank bieden voor toekomstig onderzoek.

Specifieke risicofactoren voor vrouwen
Yolande Appelman, interventiecardioloog bij Amsterdam UMC, is een van de experts en zij maakt zich al jaren hard voor het vrouwenhart. Appelman legt uit: “Artsen weten dat hypertensie, roken en diabetes de belangrijkste risicofactoren zijn voor hartaandoeningen, maar niet dat de impact hiervan groter is bij vrouwen. Ook minder bekend zijn vrouwspecifieke risicofactoren zoals zwangerschapsdiabetes en -hypertensie en vroege menopauze. Andere risico’s zijn stress, psychosociale en economische achterstand. De commissie concludeert dat we hartaandoeningen beter kunnen voorkomen, identificeren en behandelen door ons op die minder bekende factoren te richten.” Appelman zelf doet onderzoek naar hartklachten ten gevolge van vaatspasme en dysfunctie van de microvaatjes van het hart bij vrouwen.

Het rapport met conclusies en aanbevelingen om van de commissie is gepresenteerd tijdens de American College of Cardiology's 70th Annual Scientific Sessions.

Meer informatie over wat de LancetCommissie doet: www.womencvdcommission.org

Luister ook naar de podcast in de podcastserie Het mag nog wel wat bozer waarin Appelman spreekt over het vrouwenhart. Het mag nog wel wat bozer | Podcast on Spotify

Tekst: Daniëla Cohen