“Amsterdam UMC is diep geschokt door de tragedie die zich in Oekraïne voltrekt, waarbij helaas steeds meer - dodelijke - slachtoffers zijn te betreuren. We leven erg mee met alle direct en indirect getroffenen”, aldus Chris Polman, voorzitter raad van bestuur van Amsterdam UMC.

In overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Amsterdam UMC, net als andere umc’s en wetenschappelijke instellingen, contracten met Rusland beëindigd. Het gaat hierbij om samenwerking op het gebied van onderzoek.

Inzamelingsactie medewerkers Amsterdam UMC

Omdat de vluchtelingenstroom naar Nederland toeneemt en de Oekraïners zonder enige bezittingen naar ons land zijn gekomen, gaat Amsterdam UMC voor de vluchtelingen in de Amsterdamse opvang producten inzamelen onder de medewerkers. In samenwerking met de gemeente Amsterdam is er geïnventariseerd aan welke artikelen nu grote behoefte is. Het is hartverwarmend om te zien dat er veel initiatieven zijn om mensen in Oekraïne bij te staan in deze afschuwelijke en verdrietige tijd.

Chris Polman: “We blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden en hebben contact met overheidsinstanties over ontwikkelingen, ook als het gaat om de gezondheidszorg in Oekraïne.”