In korte tijd zijn binnen Amsterdam UMC al meer dan zestig covid-19 onderzoeken van start gegaan. Begin mei maakte het Amsterdam Infection & Immunity Institute (AI&II) bekend vier nieuwe corona-onderzoeken te financieren.

Via een spoedprocedure heeft het Amsterdam Infection & Immunity Institute (AI&II) vier beurzen van elk 20.000 euro toegekend voor urgent en vernieuwend corona-onderzoek (AII COVID-19 Grant) . Mede-initiatiefnemer Joppe Hovius, internist-infectioloog en hoogleraar Inwendige geneeskunde, licht de gehonoreerde aanvragen toe.

Screening van COVID-19 antilichamen

“Marit van Gils van de afdeling Medische microbiologie onderzoekt hoe neutraliserende antistoffen tegen het nieuwe coronavirus kunnen worden geïdentificeerd en gekarakteriseerd", vertelt hij. "Dit zou een enorme impuls kunnen zijn in de ontwikkeling van een gerichte behandeling van het virus en de ziekte.”

Virus in de darmen

Carla Ribeiro van de afdeling Experimentele immunologie doet onderzoek naar de interactie van het nieuwe coronavirus met cellen uit de darm. Hovius: “Dit onderzoek geeft inzicht in de vraag hoe het virus zich via ontlasting kan verspreiden. Met behulp van modellen in het laboratorium wordt bovendien nagegaan hoe bepaalde medicijnen het virus in de darmen kunnen bestrijden.”

Schade aan het lichaam

De derde gehonoreerde aanvraag is die van Jeroen den Dunnen van de afdeling Reumatologie en Klinische immunologie. Hovius: “Hij probeert uit te vinden hoe antistoffen tegen het virus mogelijk de schade aan het lichaam juist kunnen vergroten. Tegelijkertijd onderzoekt hij in het laboratorium of een specifieke behandeling met een medicijn dat kan tegengaan.” 

Bloedverdunners

De laatste toegekende aanvraag betreft die van Rogier Sanders van de afdeling Medische microbiologie en Theo Geijtenbeek  van de afdeling Experimentele immunologie. “Zij gaan kijken of bloedverdunners kunnen bijdragen aan het voorkómen van infectie met het nieuwe coronavirus. In eerste instantie vindt dit onderzoek plaats in het laboratorium, waar ze ook proberen om het nieuwe coronavirus te kweken - een unicum binnen Amsterdam UMC”, aldus Hovius.