Er zijn in de media berichten verschenen over een mogelijke onbekende kinderziekte. Er is geen aanwijzing dat het om een nieuwe ziekte gaat. De symptomen lijken op klachten die passen bij de ziekte van Kawasaki. Of er een verband is met covid-19 wordt onderzocht.

In Nederland gaat het om minder dan tien bekende patiënten. Bij Amsterdam UMC zijn drie kinderen met deze symptomen opgenomen geweest. "Dergelijke ziektebeelden zagen we ook vóór corona wel eens", aldus kinderimmunoloog Taco Kuijpers. "Een aantal keer per jaar zien we kinderen die deze symptomen bij de ziekte van Kawasaki hebben. Het is waar dat we nu mogelijk iets meer kinderen met een wat ernstiger beeld zien dan eerder, maar het klinische beeld van de ziekte blijft zeer zeldzaam en komt slechts sporadisch voor. We willen uitzoeken of er een relatie kan zijn met covid-19."

Overigens test een deel van de kinderen met deze ziekteverschijnselen negatief op corona. "De vraag of een andere uitlokkende infectie een rol kan spelen bij deze kinderen blijft altijd belangrijk", vertelt Kuijpers.

Voor de ziekte van Kawasaki en de verschijnselen die nu gesignaleerd worden, is goede behandeling mogelijk, en bijna altijd is er een goed herstel.