Het tv-programma EenVandaag heeft een reportage gemaakt over een patiënt die ontevreden is over de diagnose die werd gesteld door het genderteam van Amsterdam UMC. Het genderteam kan vanwege privacyregels en het medisch beroepsgeheim niet op een individuele casus ingaan. Hieronder een reactie van het genderteam.

Zorgverleners van het genderteam van het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (KZCG) zijn op basis van jarenlange ervaring zeer doordrongen van de kwetsbare positie van personen die met een hulpvraag naar ons expertisecentrum komen. Wij gaan zorgvuldig om met de zorgvragers en hun verzoeken met als doel de juiste zorg te leveren aan de juiste jongeren.

Binnen het KZCG beginnen alle jongeren die zich met een hulpvraag bij het genderteam melden, conform (inter)nationale richtlijnen, met psychologische counseling waarbij niet alleen de genderidentiteit en hulpvraag worden verkend maar ook de bredere ontwikkeling en het psychosociaal functioneren van een jongere uitgebreid in kaart worden gebracht. Samen met de jongere en diens ouders/verzorgers wordt nagegaan hoe de gendergevoelens mogelijk samenhangen met het psychologisch functioneren. Naast het verzamelen van informatie met de jongere en diens ouders/verzorgers, staat het verstrekken van juiste informatie centraal.

Na deze uitgebreide verkenning wordt met ons multidisciplinaire team van deskundige psychologen, psychiaters, kinderarts-endocrinologen en vruchtbaarheidsartsen een advies gegeven over het al dan niet starten van een medische behandeling. Als een behandeling wordt gestart, wordt deze door het teamzorgvuldig begeleid en geëvalueerd.

Het overgrote deel van onze zorgvragers is tevreden met het resultaat van de behandeling. Dit betekent echter niet dat we het ons niet bijzonder aantrekken als er personen zijn die niet tevreden of gelukkig zijn met het resultaat van hun behandeling.

We kunnen vanwege privacyregels en ons medisch beroepsgeheim niet op een individuele casus ingaan.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft alle vertrouwen in professionals die in Nederland genderzorg bieden en zijn ervan overtuigd dat alle moeite wordt gedaan kwetsbare jongeren zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden en zo nodig te behandelen.

Lees het volledige statement:
NVvP heeft alle vertrouwen in professionals die in Nederland genderzorg bieden

Foto: Shutterstock