Kunstcollectie

De Amsterdam UMC Kunstcollectie omvat Nederlandse beeldende kunst vanaf 1945. De collectie telt ruim 7000 werken en toont een overzicht van de Nederlandse naoorlogse kunstgeschiedenis vanaf Cobra tot heden met o.a. werk van Karel Appel, Constant, Jan Schoonhoven, Armando, Ger van Elk, Jan Dibbets, J.C.J. van der Heyden, Robert Zandvliet, Roy Villevoye, Carel Visser, Marlene Dumas, Marc Mulders, Elspeth Diederix, Jacqueline Hassink, Guido van der Werve en vele andere bekende kunstenaars.

Net als de wetenschap verandert ook kunst onder invloed van nieuwe inzichten, technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen. Amsterdam UMC streeft ernaar om ook op het gebied van de kunst in de voorhoede te opereren. Er wordt verzameld op basis van kwaliteitscriteria als zeggingskracht en originaliteit. Jaarlijks worden circa vijftig nieuwe werken aan de collectie toegevoegd.

Er is een actief opdrachtenbeleid voor de openbare ruimten, in de afgelopen jaren zijn opdrachten verleend aan onder andere Elspeth Diederix, Roy Villevoye, Jan van der Ploeg, Jacqueline Hassink, Floris van Manen, Vincent Zedelius, Merijn Bolink en Scarlett Hooft Graafland. Naast beeldende kunst is er ook aandacht voor literatuur en geneeskunde. Met literaire projecten en schrijfopdrachten wordt het geschreven woord in Amsterdam UMC omarmd.

Kunstbeleid

De collectie draagt in eerste plaats bij aan het veraangenamen van openbare ruimtes. In de tweede plaats heeft de collectie een informatieve en educatieve functie: 'gebruikers' van Amsterdam UMC worden op een voor hen onverwachte plek geïnformeerd over hedendaagse kunst. In de derde plaats wordt de kunst in Amsterdam UMC aangewend voor profilering, de instelling kan zich er nationaal en internationaal mee onderscheiden.

Geschiedenis

Amsterdam UMC biedt onderdak aan de grootste permanent geëxposeerde collectie Nederlandse beeldende kunst van na 1945. De basis daarvoor werd gelegd ten tijde van de bouw in het begin van de jaren tachtig, toen de zogenoemde 1%-regeling een serie weloverwogen opdrachten en aankopen mogelijk maakte. Het streven was een verzameling op te bouwen die de verschillende stromingen van de naoorlogse Nederlandse kunst weerspiegelt. In de loop der jaren is de collectie aangevuld met tal van schenkingen, werken in langdurig bruikleen en aankopen. Behalve circa 7000 schilderijen, foto's en werken op papier omvat de Amsterdam UMC Kunstcollectie een groot aantal monumentale objecten en video's.

Meer informatie en contact

Lees meer over de kunstcollectie van Amsterdam UMC
Bureau Kunstzaken
+31(0)20 566 3332
kunstzaken@amsterdamumc.nl