Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft maandagmiddag 13 februari bekend gemaakt dat hij voornemens is interventies bij aangeboren hartafwijkingen niet langer plaats te laten vinden in het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam – Leiden (CAHAL).

De raden van bestuur van zowel Amsterdam UMC als LUMC laten weten dat ze onaangenaam verrast zijn door het voorgenomen besluit en dat ze hier uiteraard niet achter staan. Het voorlopige besluit en de consequenties daarvan voor CAHAL worden bestudeerd en op basis daarvan worden eventuele vervolgstappen voorbereid.

Op dit moment gaat de zorg gewoon door. Hans van Goudoever: “De minister wil samen met de betrokken umc’s binnen 2,5 jaar een plan uitwerken hoe de transitie van de zorg voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen van vier naar twee locaties er in praktijk uit gaat zien. In de patiëntzorg verandert er op korte termijn dus nog niets. Met het fantastische team zorgverleners van CAHAL, Amsterdam UMC en LUMC blijven we ons inzetten voor de zorg voor onze patiënten en hun naasten.