Om het voor kinderen makkelijker te maken om aan hersenonderzoek mee te doen, is de Emma Breinbus bedacht. Die komt gewoon naar ze toe. Kinderchampagne en gebak stonden dinsdagochtend klaar om de Breinbus feestelijk in gebruik te nemen.

De Breinbus is een initiatief van het N=You Kenniscentrum Kinderpsychiatrie (onder leiding van Hilgo Bruining) en de Emma Neuroscience Group van het Emma Kinderziekenhuis (Marsh Königs en Jaap Oosterlaan). Het voertuig heeft een ingebouwde EEG-installatie die gekoppeld is aan een soort muts met elektroden die de elektrische activiteit van de hersenen meten. Hierdoor kunnen jonge patiënten gewoon in hun eigen straat meedoen aan wetenschappelijke studies naar het brein.
De initiatiefnemers merkten namelijk dat het voor zieke kinderen en hun ouders belastend is om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Ze moeten immers wéér naar het ziekenhuis, terwijl ze daar al heel vaak komen voor hun behandeling, of die periode juist liever willen afsluiten. Daarom besluit ongeveer 40 procent van de ouders om niet mee te doen aan wetenschappelijke studies. Hierdoor worden de onderzoeksgroepen kleiner.
Königs: “Dat is heel erg zonde, want studies lopen vaak uit doordat het langer duurt dan verwacht om voldoende deelnemers te vinden.” De onderzoekers merken ook dat kinderen van hoger opgeleide ouders vaker meedoen. Pijnlijk genoeg zijn de effecten van ziekte vaak juist het meest ingrijpend bij kinderen van lager opgeleide ouders. “Op de meest kwetsbare groep hebben we dus het minste zicht. We hopen die ongelijkheid tegen te gaan door echt iedereen te betrekken bij onze studies; de toegankelijkheid van de Breinbus kan hierbij helpen.”

Onderzoeksprojecten

Verschillende onderzoeksprojecten waarin Bruining, Königs en Oosterlaan intensief samenwerken gaan van de Breinbus gebruik maken. Eén daarvan is de N=You polikliniek. Hier wordt met innovatieve methoden voor elk kind afzonderlijk onderzocht welke behandeling het meest passend is voor zijn of haar ontwikkelingsstoornis. Een ander voorbeeld is de PEPR-studie, een project dat tot doel heeft persoonlijke voorspellingsmodellen te ontwikkelen voor langetermijnuitkomsten na traumatisch hersenletsel bij kinderen. Kunstmatige intelligentie moet helpen om te voorspellen welke kinderen welke zorg nodig hebben na traumatisch hersenletsel. Ook willen de onderzoekers een centrale controledatabase opzetten met metingen vanuit de Breinbus bij gezonde kinderen. Want om de effecten van ziekte in kaart te kunnen brengen, moet je vergelijkingen maken met gezonde personen.

Alle gemakken

De Breinbus is van alle gemakken voorzien en bevat een afgesloten en geluiddichte onderzoeksruimte, verwarming en verkoelingsmogelijkheden zodat de bus het hele jaar door gebruikt kan worden. Daarnaast is er een live beeldverbinding voor ouders zodat zij kunnen meekijken bij het onderzoek, een keukenblok met voorzieningen voor het afnemen van bloedsamples en huidbiopten, en een ventilatiesysteem zodat ook tijdens strenge covid-19 maatregelen het onderzoek in de bus door kan gaan. Ten slotte heeft de bus zijn eigen stroomvoorziening zodat de onderzoekers ook bij scholen een mobiele testlocatie kunnen creëren voor de efficiënte werving van gezonde kinderen.

Financiering

Aanschaf en ombouw van de bus zijn mogelijk gemaakt door de collega’s van Stichting Steun Emma die de onderzoekers in contact brachten met Mercedes Nederland en Wensink. Een anonieme weldoener heeft het leeuwendeel van de kosten voor zijn rekening genomen, waarvoor de onderzoekers zeer dankbaar zijn.

Tekst: Charlotte Nuijten
Foto: Dick Jonkers