Op donderdag 13 juni bracht demissionair minister voor medische zorg, Pia Dijkstra, een werkbezoek aan Amsterdam UMC. Tijdens haar bezoek kreeg zij uitgebreide informatie over vrouwspecifieke zorg bij de afdeling benigne gynaecologie en bracht zij een bezoek aan het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie. Dit werkbezoek onderstreept het belang van zowel vrouwspecifieke zorg als transgenderzorg in Nederland en de cruciale rol die Amsterdam UMC hierin speelt.

Vrouwspecifieke aandoeningen zijn serieuze problemen met grote maatschappelijke impact en verdienen serieuze aandacht. Academische aandacht is cruciaal voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen, het borgen van onderwijs en opleiding en het leveren van zorg voor complexe problemen waarvoor elders geen oplossing is. Amsterdam UMC heeft specifieke expertise in endometriose, complexe baarmoeder- en verzakkingsproblemen en kindergynaecologie.
Judith Huirne, hoogleraar benigne gynaecologie en hoofd van de afdeling: "We hebben de minister kennis laten maken met ons multidisciplinaire team dat dagelijks streeft naar de beste zorg door bevlogen professionals. Ons onderscheidende onderzoek richt zich op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen met minimale bijwerkingen. Ook willen we aandoeningen eerder opsporen om zo onherstelbare schade te voorkomen. Vrouwen kunnen bij ons terecht met aandoeningen in een vergevorderd stadium of als eerdere behandelingen hebben gefaald.”

Prominente plek voor vrouwspecifieke zorg

Huirne’s boodschap aan de minister is duidelijk: “We zijn blij dat we de minister inzicht hebben gegeven in ons werk. Ze gaf al eerder aan dat vrouwspecifieke zorg een prominente plek in de gezondheidszorg verdient en dat meer aandacht nodig is voor onderzoek."
Minister Dijkstra was onder de indruk van de expertise en inspanningen van het team om de zorg voor vrouwspecifieke aandoeningen te verbeteren. Ze bracht ook bezoek aan de OK waar ze meekeek met een operatie om een myoom (vleesboom) te verwijderen.
Minister Dijkstra: “Amsterdam UMC doet veel om de zorg voor vrouwen te verbeteren door in te zetten op innovatie, onderwijs, opleiding en onderzoek. Dankzij hun expertise kunnen patiënten die ergens anders niet meer geholpen kunnen worden bij Amsterdam UMC terecht. Om vrouwen in de toekomst nog beter te kunnen helpen, heb ik voor de komende zes jaar miljoenen vrijgemaakt voor onderzoek naar vrouwspecifieke aandoeningen. Laat het voorbeeld van Amsterdam UMC een inspiratie zijn voor anderen in de zorg. Op naar een toekomst waarin vrouwengezondheid net zo serieus wordt genomen als die van mannen!”

Minister Dijkstra: "We mogen transgender jongeren niet in de kou laten staan. Met het oog op de belangen van deze kwetsbare groep zag ik vandaag opnieuw dat het genderteam van Amsterdam UMC met nuance en zorgvuldigheid zorg biedt aan deze groep."
Minister Dijkstra: "We mogen transgender jongeren niet in de kou laten staan. Met het oog op de belangen van deze kwetsbare groep zag ik vandaag opnieuw dat het genderteam van Amsterdam UMC met nuance en zorgvuldigheid zorg biedt aan deze groep."

Multidisciplinair genderteam

Ook bezocht de minister het genderteam van Amsterdam UMC dat zich richt op de behandeling van adolescenten en volwassenen met genderdysforie. Zij kreeg uitleg over de stapsgewijze behandeling door verschillende leden van het multidisciplinaire team. Na een uitgebreide verkenning door dit team van deskundige psychologen, psychiaters, kinderarts-endocrinologen en vruchtbaarheidsartsen wordt een advies gegeven over het al dan niet starten van een medische behandeling.

Wachtlijsten

De minister werd ook geïnformeerd over de wetenschappelijke onderzoeken die het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie uitvoert, waarbij de zorg continu wordt verbeterd op basis van deze onderzoeksresultaten. Dit leidt tot betere zorg voor patiënten. Tijdens het bezoek kwam ook het probleem van lange wachtlijsten in de genderzorg aan bod. Het KZcG richt zich op netwerkvorming zodat hun expertise ook op andere plaatsen beschikbaar komt. Maar ondanks deze inspanningen blijven de wachtlijsten groeien.
Minister Dijkstra was onder de indruk van de inspanningen van Amsterdam UMC. In een recente brief aan de Kamer benadrukte zij het belang van goede en veilige transgenderzorg: "In Nederland mogen we transgender jongeren niet in de kou laten staan. Hun mentaal welbevinden is cruciaal. Met het oog op de belangen van deze kwetsbare groep zag ik vandaag opnieuw dat door het genderteam van Amsterdam UMC met nuance en zorgvuldigheid zorg aan deze groep geboden wordt."

Foto bovenaan: Minister Dijkstra (links) keek mee met een operatie waarin een vleesboom met behulp van een operatierobot wordt verwijderd. (Fotografie: Freek van den Bergh)