Samenwerken in de regio is van groot belang om mensen met kanker overal in Nederland toegang te geven tot de beste kankerzorg. Om in de regio Noord-Holland en Flevoland de oncologische zorg verder te verbeteren start het regionale oncologienetwerk OncoNoVo+. “Voor patiënten betekent dit dat ze overal in de regio hoogwaardig kwalitatieve zorg krijgen. Dichtbij huis als het kan, en verder weg als het moet”, aldus Geert Kazemier, oncologisch chirurg. Samen met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) is Amsterdam UMC de aanjager van dit nieuwe regionetwerk.

OncoNoVo+ is een samenwerking van alle 13 ziekenhuizen in de twee provincies. Alle ziekenhuizen staan er positief in. En hoewel de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst officieel in het najaar is, wordt er al veel samengewerkt. De plus van OncoNoVo+ staat symbool voor zorginstellingen binnen en buiten de regio die meewerken. OncoNoVo+ bedient bijna een kwart van het totaal aantal oncologiepatiënten in Nederland. Dat vraagt ​​om een ​​goede regionale infrastructuur en afstemming. Michel Wouters, oncologisch chirurg bij AVL: “Voor de samenwerking kijken we naar afstemming van regionale zorgpaden. Ook worden patiënten besproken binnen regionale multidisciplinaire overleggen. Met de digitale techniek gaat dit tegenwoordig ook makkelijk. Zo hebben we nu al wekelijks overleg over bijvoorbeeld levertumoren. Verder kijken we naar de inzet van middelen en komt er een kennisnetwerk om kennis te delen.”

De patiënt in de juiste spreekkamer

Om kankerzorg in de toekomst goed, toegankelijk en beschikbaar te houden is samenwerking dus van groot belang. Zeker bij een ingewikkelde ziekte als kanker waarbij patiënten vaak op meerdere locaties worden behandeld. De ambitie van het netwerk is dat patiënten altijd in hun eigen regio terecht kunnen voor hun behandeling. Kazemier: “Of patiënten nu in Harderwijk, Beverwijk, Den Helder of Amsterdam wonen, we streven ernaar dat 95% van de behandelingen dichtbij huis zijn. Voor meer specialistische zorg kan het zijn dat ze naar een van de expertisecentra binnen het netwerk moeten, zoals Amsterdam UMC of AVL. Maar na de behandeling daar keert de patiënt weer terug naar het regionale ziekenhuis voor de verdere controles en nazorg.” Vanaf het begin van het zorgtraject kijken de expertisecentra, als onderdeel van het netwerk, al mee. Dus ook bij de patiënten die in eerste instantie terechtkomen bij een regionaal ziekenhuis. Zo is voor iedere patiënt, ongeacht het ziekenhuis waar hij of zij voor het eerst binnenloopt, alle kennis voorhanden en krijgt de patiënt de beste zorg.

Onderzoek

De samenwerking richt zich ook op onderzoek. Door in alle ziekenhuizen van het netwerk dezelfde taal en informatiestandaarden te gebruiken in de patiëntendossiers, betekent dit dat iedereen dezelfde termen gebruikt voor dezelfde begrippen, kan er onderzoek gedaan worden in grotere patiëntengroepen. De uitkomsten van dit onderzoek helpen patiënten van de toekomst. Zo geeft OncoNoVo+ ook onderzoek een duw in de goede richting.

OncoNoVo+ bestaat uit:
Flevoziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, Spaarne Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Amsterdam UMC, Tergooi, Zaans Medisch Centrum, Ziekenhuis Amstelland, Ziekenhuis St. Jansdal, Dijklander Ziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, OLVG en BovenIJ ziekenhuis.

Werkbezoek VWS

Dinsdag 23 mei kwam de kwartiermaker Integraal Zorgakkoord van VWS op werkbezoek bij Amsterdam UMC. Het Integraal Zorgakkoord zet onder meer aan tot regiosamenwerking en betere organisatie van zorg. Samen met een aantal andere ziekenhuizen uit het OncoNovo+ netwerk werd er gesproken over de oncologische zorg in de regio. Daarnaast kreeg de VWS-afvaardiging een rondleiding door het Imaging Center en was er uitleg over de rol van het centrum bij diagnostiek en behandeling van kanker.