Patiënten met een bloedziekte, zoals leukemie of lymfeklierkanker, bouwen na een derde covid-vaccinatie alsnog goede afweer op tegen het coronavirus. Dit tonen onderzoekers van Amsterdam UMC aan samen met Erasmus MC en UMC Groningen. Hematoloog Mette Hazenberg: “We zagen dat veel patiënten met een hematologische aandoening na een derde prik even goede antistofconcentraties bereiken als gezonde volwassenen na twee vaccinaties.” De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in JAMA Oncology.

De studie levert het tot nu toe ontbrekende bewijs dat voor patiënten met bloedziekten de basis vaccinatieserie uit drie in plaats van twee mRNA-vaccinaties moet bestaan. Voorheen was onbekend of mensen met een onderliggende hematologische ziekte baat zouden hebben bij vaccinatie. Zij hebben een minder goede afweer door de ziekte zelf en door de behandeling ervan. “Dat een groot deel van de patiënten met een extra vaccinatie alsnog voldoende afweer opbouwt, is goed nieuws”, aldus Hazenberg. De studie, COBRA KAI genaamd en gefinancierd door ZonMW, is in februari 2021 opgezet en wordt uitgevoerd onder ruim 700 patiënten.

Vierde en vijfde vaccinatie

Inmiddels hebben patiënten via nieuwe vaccinatierondes een 4e en zelfs een 5e prik gekregen. Mede gezien de goede resultaten na de 3e vaccinatie wordt ook aan patiënten met een slechte afweer geadviseerd deze extra inentingen te nemen. De effecten hiervan op het afweersysteem worden op dit moment binnen de COBRA KAI studie onderzocht.

Mond-neusmasker en handen wassen

Uit de studie blijkt ook dat een groep patiënten toch minder goede of zelfs onvoldoende bescherming opbouwt tegen het coronavirus, ondanks de extra vaccinatie. “We krijgen steeds beter zicht op de patiënten bij wie het verkrijgen van een goede afweer een probleem blijft. Mogelijk hebben de herhaalprikken toch nog een beschermend effect, dat zal moeten blijken. Maar voor deze patiënten blijven gebruik van mond-neusmasker, ventilatie en de hygiëneregels de belangrijkste manier om te voorkomen dat ze het coronavirus krijgen”, zegt mede-onderzoeker internist-hematoloog Inger Nijhof. “Mochten deze patiënten toch covid-19 krijgen, dan werken voor hen mogelijk behandelingen met antistoftherapie of virusremmers.”

Lees het artikel hier.

Foto: Shutterstock