Directeur

Raad van toezicht

  • ·Dhr. D.A. (Dink) Legemate (voorzitter)
  • dhr J.A. (Jan) Rauwerda
  • dhr J.W. (Jan Willem) Sieburgh

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de bevordering van de gezondheid en de kansen op genezing bij ziekte door middel van het steunen van programma's en projecten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, alsmede patiëntenzorg, onderwijs en faciliteiten in Amsterdam UMC of waar Amsterdam UMC aan deelneemt, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beloningsbeleid

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun toezichtsfunctie. De directeur-bestuurder heeft een dienstbetrekking bij het Amsterdam UMC als directeur van de afdeling Relatiemanagement en Fondsenwerving en ontvangt daarnaast geen vergoeding van de Stichting Amsterdam UMC Foundation.

Zie websites van de afzonderlijke stichting (VUmc Fonds en AMC Foundation) voor de overige stukken als:

  • Uitgeoefende activiteiten
  • Beleidsplan
  • Jaarverslagen
  • Standaardformulier ANBI
  • Klachtenregeling
  • Gedragscode