Directeur

mevr P.W.E. (Pelagia) de Wild

Raad van toezicht

mevr S. (Simone) van Bijsterveldt

mevr. J. (Josephine) Colijn

dhr. D.A. (Dink) Legemate (voorzitter)

mevr. F. (Femke) van Ooijen

dhr J.W. (Jan Willem) Sieburgh

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de bevordering van de gezondheid en de kansen op genezing bij ziekte door middel van het steunen van programma's en projecten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, alsmede patiëntenzorg, onderwijs en faciliteiten in Amsterdam UMC of waar Amsterdam UMC aan deelneemt, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beloningsbeleid

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun toezichtsfunctie. De directeur-bestuurder heeft een dienstbetrekking bij het Amsterdam UMC als directeur van de afdeling Relatiemanagement en Fondsenwerving en ontvangt daarnaast geen vergoeding van de Stichting Amsterdam UMC Foundation.

Gegevens Amsterdam UMC Foundation

  • Officiële naam: Stichting Amsterdam UMC
    Foundation (voorheen Stichting VUmc Fonds gefuseerd met Stichting AMC Foundation)
  • Vestigingsadres: de Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
  • KvK nummer: 34141228
  • RSIN nummer: RSIN: 813432418
  • Banknummer: NL46 INGB 0000 0048 18

Documenten en jaarverslagen Amsterdam UMC Foundation

Documenten en jaarverslagen VUmc Fonds

Documenten en jaarverslagen AMC Foundation