Anna Reynvaanlezing

In de gezondheidszorg vervult de verpleegkunde een spilfunctie. Toch krijgen verpleegkundigen in veel instellingen te weinig gelegenheid om kennis te nemen van vernieuwingen in de zorg. Met de Anna Reynvaanlezing, vernoemd naar een pionier van de Nederlandse verpleegkunde, willen we verpleegkundigen de mogelijkheid geven om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen in de patiëntenzorg. 

Amsterdam UMC nodigt één keer per jaar een spreker uit die op het terrein van de verpleegkundige zorg en organisatie in internationaal opzicht toonaangevend is. Wij nodigen een breed publiek uit verpleegkundigen en anderen die zich actief bezighouden met innovaties in de zorg en die een belangrijke rol spelen bij de beeldvorming van het beroep. Zo worden onder meer de hoofdverpleegkundigen uitgenodigd van UMC's en algemene ziekenhuizen, de managers van de verpleegkundige zorg in die ziekenhuizen, de hoogleraren Verpleegkunde en de docenten aan alle Nederlandse HBO-opleidingen Verpleegkunde.

Tot de genodigden van de Anna Reynvaanlezing behoren voorts verpleegkundigen uit allerlei sectoren van de gezondheidszorg, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties in de verpleegkunde, leden van het parlement en het kabinet, journalisten, vertegenwoordigers van ziektekostenverzekeraars almede representanten van maatschappelijke organisaties en adviesorganen op het terrein van de gezondheidszorg.

De Anna Reynvaanlezing wordt jaarlijks georganiseerd door Amsterdam UMC in samenwerking met het blad TVZ, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland.De organisatoren hechten eraan om de behoefte aan kennisverbreding en kwaliteitsverbetering te ondersteunen. Tevens willen de organisatoren een signaal geven dat de verpleegkunde een aantrekkelijk beroep is dat zich in hoog tempo ontwikkelt.

Accepteer alle cookies om deze video te bekijken.