Anna Reynvaan Event

Hoe veelomvattend en urgent diversiteit en inclusie zijn, werd duidelijk op de 26ste editie van het Anna Reynvaan Event. Het werd een week vol kennis en inspiratie. Met als hoogtepunt de lezing van diversiteitsexpert Brigit Carter op donderdag 23 mei.

Diversiteit en inclusie vormen ook in de zorg een niet te onderschatten kracht. Dat kwam in alle onderdelen van deze editie van het Anna Reynvaan Event en de Kennisparade naar voren. Het werd een week vol inspiratie en eyeopeners. Experts uit binnen- en buitenland deelden hun kennis en reikten praktische handvatten aan om direct mee aan de slag te gaan.

De themafilm van deze editie toont drie alledaagse situaties waar verpleegkundigen tegenaan kunnen lopen in de communicatie met patiënten en collega-zorgverleners. Ze laten zien dat verschillen qua diversiteit tussen zorgverlener en patiënt, tussen collega’s of tussen opleider en student impact hebben op het werk.

De impact van verschillen

Maar wat is die impact? Daarover vertelde professor Brigit Carter (American Association of Colleges in Nursing) in haar lezing op 23 mei. Ze begon haar verhaal in het Internationaal Theater Amsterdam met een persoonlijk tintje: in haar familie was studeren bepaald geen vanzelfsprekendheid. Carter moest diverse hindernissen overwinnen voordat ze op haar 29ste aan de opleiding Verpleegkunde kon beginnen. “We moeten oog hebben voor de barrières waarmee een ander wordt geconfronteerd. Want die barrières staan inclusiviteit in de weg”, zegt Carter. Haar credo: gelijke behandeling leidt niet per se tot gelijke posities. “Dus zorg dat de ander de ondersteuning of zorg krijgt die hij of zij nodig heeft om verder te komen.”

Kennisparade

Diversiteit is een gegeven, inclusie is een keuze. Hoe kun je dat bevorderen? Dat kwam in de activiteiten van de Anna Reynvaan Kennisparade in de volle breedte aan bod. Er was aandacht voor diversiteit in zorgorganisaties, binnen teams en tussen zorgverleners en patiënten. In de online Expertmeeting bijvoorbeeld lichtten diverse deskundigen aspecten van diversiteit toe, zoals het sociaaleconomische, het etnische of het fysieke. Ze maakten inzichtelijk hoe deze verschillen van invloed zijn op de zorgverlening en reikten handvatten aan om inclusiviteit te bevorderen. Dat vereist inzet en aandacht, maar kan veel opleveren: betere zorg, betere teams, meer collega’s en meer werkplezier.