Steun ons

De fondsenwerving voor Amsterdam UMC gebeurt door middel van meerdere stichtingen.Het kenmerk van alle stichtingen is dat het gaat om externe stichtingen, die statutair gekoppeld zijn aan Amsterdam UMC.

AMC Foundation

AMC Foundation werft giften voor veelbelovend experimenteel medisch onderzoek, waarvoor (nog) geen plaats is binnen de reguliere geldstromen. Zulk onderzoek wordt vrijwel altijd geïnitieerd door topspecialisten van Amsterdam UMC.

Stichting VUmc Fonds

Stichting VUmc Fonds werft voor onderzoek en patiëntenzorg Amsterdam UMC, locatie VUmc. Onder het VUmc Fonds vallen onder andere de fondsenwerving voor het Alzheimercentrum Amsterdam en MS Centrum Amsterdam.

Alzheimercentrum

Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal mensen met Alzheimer groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor de omgeving. Genezen kunnen we alzheimer nog niet, maar in Alzheimercentrum Amsterdam werken we keihard aan onderzoek naar behandelmethodes. Steun dit kostbare, maar noodzakelijke onderzoek!

Stichting ADORE

Stichting Adore heeft tot doel het werven van middelen voor het realiseren van een unieke omgeving voor artsen, onderzoekers en patiënten op oncologisch en neurowetenschappelijk gebied, waarbij diagnostiek, onderzoek en zorg met elkaar worden verbonden en het werven van middelen voor het meerjarig mogelijk maken van onderzoek en het aantrekken van toptalent voor dit onderzoek.

Cancer Center Amsterdam

De stichting VUmc CCA werft voor onderzoek naar kanker in Cancer Center Amsterdam

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis

De allerkleinsten verdienen onze allergrootste aandacht en beste zorg. De Stichting Steun Emma ondersteunt goede faciliteiten voor kinderen en hun ouders, financiert onderzoek en helpt bij de psychosociale ontwikkeling van kinderen. De stichting helpt het Emma Kinderziekenhuis om elke dag een beter ziekenhuis te worden.

MS Centrum Amsterdam

Bij het MS Centrum Amsterdam combineren we wetenschappelijk MS-onderzoek, zorg voor mensen met MS en het opleiden van talenten. Door de combinatie van fundamenteel en klinisch onderzoek kunnen onderzoeksbevindingen snel in de zorg worden toegepast. MS Centrum Amsterdam geeft om een betere toekomst voor mensen met MS.

Stichting Gastenverblijven

Stichting Gastenverblijven beheert het Gastenverblijf VUmc en werft geld voor de familiekamers en het Gastenverblijf

Wilt u het gastenverblijf ook steunen? Dat kan door uw bijdrage over te maken op onderstaand rekeningnummer:

IBAN: NL89 INGB 0004 7008 81 
BIC: INGBNL2A 
t.n.v. Stichting Gastenverblijven VU medisch centrum te Amsterdam

Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc verzorgt ook de familiekamers in het ziekenhuis. Een bijdrage aan de familiekamers kan op rekeningnummer:

IBAN: NL15 ABNA 0424 0032 95

Kunststichting

De kunststichting heeft als doelstelling de kunstcollectie uit te breiden en hedendaagse kunst in de openbare ruimten van het Amsterdam UMC te presenteren. Daartoe ontplooit de kunststichting een aantal activiteiten om fondsen te verwerven.