Steun ons

De fondsenwerving voor Amsterdam UMC gebeurt door middel van meerdere stichtingen. Het kenmerk van alle stichtingen is dat het gaat om externe stichtingen, die statutair gekoppeld zijn aan Amsterdam UMC.

Amsterdam UMC Foundation

Amsterdam UMC Foundation werft giften voor veelbelovend innovatief wetenschappelijk onderzoek binnen Amsterdam UMC. Amsterdam UMC Founation werft voor de zorg van morgen.

  Alzheimercentrum

  Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal mensen met Alzheimer groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor de omgeving. Genezen kunnen we alzheimer nog niet, maar in Alzheimercentrum Amsterdam werken we keihard aan onderzoek naar behandelmethodes. Steun dit kostbare, maar noodzakelijke onderzoek!

  Stichting ADORE

  Stichting Adore heeft tot doel het werven van middelen voor het realiseren van een unieke omgeving voor artsen, onderzoekers en patiënten op oncologisch en neurowetenschappelijk gebied, waarbij diagnostiek, onderzoek en zorg met elkaar worden verbonden en het werven van middelen voor het meerjarig mogelijk maken van onderzoek en het aantrekken van toptalent voor dit onderzoek.

  Cancer Center Amsterdam

  Stichting VUmc CCA werft voor onderzoek naar kanker in Cancer Center Amsterdam

  Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis

  De allerkleinsten verdienen onze allergrootste aandacht en beste zorg. De Stichting Steun Emma ondersteunt goede faciliteiten voor kinderen en hun ouders, financiert onderzoek en helpt bij de psychosociale ontwikkeling van kinderen. De stichting helpt het Emma Kinderziekenhuis om elke dag een beter ziekenhuis te worden.

  MS Centrum Amsterdam

  Bij het MS Centrum Amsterdam combineren we wetenschappelijk MS-onderzoek, zorg voor mensen met MS en het opleiden van talenten. Door de combinatie van fundamenteel en klinisch onderzoek kunnen onderzoeksbevindingen snel in de zorg worden toegepast. MS Centrum Amsterdam geeft om een betere toekomst voor mensen met MS.

  Stichting Gastenverblijven

  Al 25 jaar biedt het Gastenverblijf een vertrouwde omgeving voor naasten van volwassen patiënten van Amsterdam UMC én voor volwassen patiënten die poliklinisch worden behandeld in Amsterdam UMC. Wij zijn er voor naasten en patiënten van beide Amsterdam UMC locaties op de De Boelelaan en op de Meibergdreef. Het Gastenverblijf is een zelfstandige stichting die volledig afhankelijk is van vrijwilligers en donateurs.

  Kunststichting

  De kunststichting heeft als doelstelling de kunstcollectie uit te breiden en hedendaagse kunst in de openbare ruimten van het Amsterdam UMC te presenteren. Daartoe ontplooit de kunststichting een aantal activiteiten om fondsen te verwerven.