Kinderartsen van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC lanceren 30 oktober het Amsterdam Centre for Global Child Health (ACGCH). Het centrum bundelt verschillende expertises van de kindergeneeskunde gericht op de gezondheid van kinderen wereldwijd. Daarmee is een schat aan kennis en kunde van artsen en onderzoekers op dit terrein voortaan op een plek te vinden voor zorgverleners, beleidsmakers, media en (internationale) organisaties.

Michaël Boele van Hensbroek, kinderarts en directeur van het nieuwe ACGCH, vertelt hoe kinderartsen van het Emma Kinderziekenhuis zich al jaren inzetten voor kinderen in de tropen. “Het begon twintig jaar geleden met de overtuiging van Hugo Heymans, het toenmalige hoofd van het Emma Kinderziekenhuis. Hij zei altijd dat de kinderen die je als dokter in het Westen ziet, geen juiste afspiegeling zijn van de gezondheid van kinderen op wereldniveau. Wil je een goede kinderarts worden, zo betoogde hij, dan moet je vooral buiten de muren van ons ziekenhuis gaan kijken.”

Diverse deelterreinen

De groep experts op het terrein van de global child health heeft zich de afgelopen decennia behoorlijk uitgebreid. Zo was er al veel ervaring op het gebied van bloedarmoede, malaria, ondervoeding en intensieve zorg. Met het samengaan van AMC en VUmc tot Amsterdam UMC, is dit uitgebreid met kennis over tuberculose bij kinderen en zorg voor pasgeborenen (neonatologie). Boele van Hensbroek: “Inmiddels beslaan we heel wat gebieden van kindergeneeskunde en vormen we één loket waarachter alle expertise te vinden is. Dat willen we markeren met de oprichting van dit nieuwe centrum.”

Delen van kennis en kunde

Het doel van het ACGCH is om de gezondheid van kinderen wereldwijd structureel te verbeteren. Bijvoorbeeld door het geven van onderwijs of door soms letterlijk kennis en kunde naar de plek te brengen waar het nodig is. Een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe kinder-intensivecare (IC) in Malawi, die de afgelopen jaren met hulp vanuit het Emma Kinderziekenhuis is opgezet. Het is een van de eerste kinder-IC’s in Afrika.

Daarnaast zet het ACGHC onderzoeksprojecten op die relevant zijn voor het verbeteren van de gezondheid van kinderen wereldwijd. Zo onderzoeken artsen na vragen in de Tweede Kamer bijvoorbeeld de oorzaak van knikkebolziekte in Zuid-Soedan. Ook is het ACGHC betrokken bij onderzoek dat met nieuwe interventies - zoals muggendodende geneesmiddelen - de overdracht van malaria wil voorkomen.

Corona

“Veel van ons onderzoek is gericht op het verlagen van de kindersterfte”, vertelt Boele van Hensbroek. “Daar is veel in bereikt, maar lang niet genoeg. En juist nu tijdens deze corona-pandemie, moeten we daar aandacht voor hebben. Want ik vrees dat kindersterfte volgend jaar weer oploopt als een indirect effect van corona. Ouders zijn hun inkomen kwijtgeraakt en kunnen hun gezin niet meer voeden, of verzorgers van kinderen zijn gestorven. Tegelijkertijd verwacht ik dat de overheden in lage inkomenslanden minder gaan investeren in basale gezondheidszorg zoals vaccinatie- en preventieprogramma’s. Hun geld gaat naar de bestrijding van de covid-19-crisis. Misschien begrijpelijk, maar zeer nadelig voor de gezondheid van kinderen.”

Meer over twee decennia activiteiten in Global Child Health en een blik naar de toekomst is te vinden in het rapport 'Two decades of Global Child Health at Amsterdam UMC'.

Tekst: Edith van Rijs
Foto's: Amsterdam UMC