Op 26 maart 2024 heeft Nathalie Hendriks samen met haar dochter Lila een cheque van € 2.645,- overhandigd aan prof.dr. Damiaan Denys van de afdeling Psychiatrie van Amsterdam UMC. De donatie is bestemd voor onderzoek naar de behandeling van OCS.

Op 5 mei 2022 pleegde de 21-jarige Karmijn Hendriks zelfmoord. Karmijn leed aan Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCS). Karmijn waste zijn handen 3 uur achter elkaar, of moest 3 uur douchen. Want als hij iets niet op een bepaalde manier deed, dan zou er iets heel ergs gebeuren. Karmijn was vastberaden en heeft veel over onderzoek naar OCS gelezen, op zoek naar hulp en een oplossing, maar in mei 2022 werd het hem teveel en nam hij zijn eigen leven. ‘Voor Karmijn komt hulp te laat,’ zegt Nathalie Hendriks, de moeder van Karmijn. ‘Maar ik wil graag iets betekenen voor andere mensen met OCS en het verborgen leed zichtbaar maken. Mijn hoop is dat door onderzoek meer mensen begrip en kennis krijgen voor deze aandoening en dat er goede behandelingen komen.’

Onderzoek

Damiaan Denys, faculteitshoogleraar bij het Amsterdam UMC doet al twintig jaar onderzoek naar OCS, waaronder effecten van medicamenteuze en psychotherapeutische behandeling en diepe hersenstimulatie. Er wordt nieuw onderzoek gestart naar het registreren van hersenactiviteit om de pathogenese van OCS beter te begrijpen.