In december 2019 zakte Marc Hanou op de drempel van de Spoedeisende Hulp in elkaar: een ontsteking aan zijn hart was de boosdoener. Na vier weken coma, twee openhartoperaties én twee reanimaties volgde een langdurig revalidatietraject. Hij schreef een boek over zijn ervaringen.

In zijn boek “Hart en Heftig - 25 dagen op de IC en het eerste jaar revalideren" schrijft hij over wat hij heeft meegemaakt. Het boek is gratis maar Marc hoopt dat iedere lezer een bedrag wil doneren aan het onderzoek naar het Post Intensive Care Syndroom (PICS) dat wordt uitgevoerd door de afdeling Revalidatiegeneeskunde in Amsterdam UMC.

Hoe kunt u het boek krijgen?

Kijk daarvoor op Marc zijn persoonlijke actiepagina.

Onderzoek naar PICS

Jaarlijks worden in Nederland 80.000 patiënten op de Intensive Care opgenomen. Door verbeteringen in de medische zorg overleven steeds meer IC-patiënten. Veel van deze patiënten krijgen wel te maken met langetermijngevolgen van het verblijf en behandeling op de IC. Een groot deel van hen heeft problemen met fysiek functioneren en ervaren daardoor ook problemen met de vrijetijdsbesteding en werk. Ook zijn angsten, depressies en concentratiestoornissen veel voorkomende klachten. Sinds 2012 wordt hiervoor de term Post Intensive Care Syndroom (PICS) gehanteerd. Er is nog weinig bekend over deze pas recent erkende ziekte en er zijn nog geen richtlijnen voor de juiste therapie gericht op herstel. Meer onderzoek is dus nodig om de kans op PICS te verkleinen. Juist nu vanwege het hoge aantal patiënten die met COVID-19 op de IC hebben gelegen.

Bekijk het informatiefilmpje over PICS

Wilt u dit onderzoek steunen?

Maak dan uw bijdrage over op NL11ABNA0488498570 ten name van Stichting AMC Foundation te Amsterdam, o.v.v. ‘Onderzoek naar PICS'. Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of om samen de mogelijkheden door te nemen in een persoonlijk gesprek: e-mail: amcfoundation@amsterdamumc.nl, tel: 020-5661776.