De Surinaamse president Chan Santokhi heeft vandaag in Paramaribo de nieuwe nefrologiepoli in het Sint Vincentius Ziekenhuis geopend. Hier kunnen patiënten een nieuwe nier krijgen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van dialyse. In samenwerking met het transplantatieteam van Amsterdam UMC wordt een duurzaam nierprogramma opgezet. Jaarlijks komt een team van artsen en verpleegkundigen naar Suriname om het nieuwe programma te ondersteunen.

Het aantal nierpatiënten in Suriname groeit hard en steeds meer mensen zijn afhankelijk van nierdialyse. “Mensen met nierfalen moeten drie keer in de week vier uur dialyseren. Ze zijn hun vrijheid min of meer kwijt en daarnaast zijn ze altijd moe”, aldus Krishna Khargi, cardio-thoracaal chirurg, voorheen werkzaam in Amsterdam UMC. Samen met dr. Pranobe Oemrawsingh, interventie-cardioloog, coördineert hij dit transplantatieprogramma van het Nederlands Diaspora Medisch Team; waarin Nederlandse en Surinaamse artsen en verpleegkundigen samenwerken. “Dit is niet alleen een medisch probleem, maar ook een leefstijlprobleem. We willen naast niertransplantaties ook aandacht besteden om de leefstijl te verbeteren. Want voorkomen van dialyse is uiteraard beter dan genezen.”

Het Nederlands Diaspora Medisch Team is onderdeel van het Diaspora Platform Suriname dat onlangs is opgericht. Het platform wil de samenwerking tussen beide landen herstellen, en de gezondheidszorg in Suriname verbeteren. “Na het vertrek van Desi Bouterse als president van Suriname zijn er gelukkig weer mogelijkheden om samen te werken, het niertransplantatie programma en de opening van de nefrologiepoli in het Sint Vincentius ziekenhuis is het eerste project.”

Transplantatiechirurg Mirza Idu en hoogleraar Nierziekten Frederike Bemelman van Amsterdam UMC gaan jaarlijks een aantal keer naar Paramaribo om de transplantaties uit te voeren. Idu heeft veel ervaring met levende donortransplantaties. Bemelman richt zich op de pre-transplantatie- en de post-transplantatiefase, waarbij levensduur en kwaliteit van leven voorde getransplanteerde patiënt en veiligheid voor de donor voorop staan. De beide artsen werken tijdens de missies samen met collega’s in Suriname.

De aanpak in Suriname is dat mensen met nierfalen een donor in de eigen familie vinden. Iemand die gezond is en een nier wil doneren. Idu: “Vooral na een levende donatie hoeft de patiënt meteen niet meer aan de dialyse. . Het is geweldig om te zien hoe niertransplantatie de kwaliteit van leven enorm verbetert.”

Het Nederlands Diaspora Medisch Team gaat de komende jaren meer samenwerken om de gezondheidszorg in Suriname te verbeteren. Naast Amsterdam UMC zijn ook UMC Groningen, Erasmus MC-Rotterdam en Haaglanden Medisch Centrum-Den Haag betrokken bij deze hernieuwde samenwerking, allemaal met een eigen specialisme. Vanwege de grote groei aan nierpatiënten in Suriname is de nefrologiepoli gekozen als het eerste project. Naast medische missies wil het Nederlands Diaspora Medisch Team in de toekomst over en weer opleidingen en stages voor artsen en verpleegkundigen realiseren.

Tekst: Nicole de Haan
foto: Krishna Khargi