Met de toetreding van drie nieuwe leden is de raad van toezicht van de Amsterdam UMC Foundation per 1 mei compleet. De nieuwe leden zijn: Simone van Bijsterveldt, Josephine Colijn en Femke van Ooijen. De leden die bij de oprichting op 1 januari 2023 al waren toegetreden zijn: Dink Legemate (voorzitter), Jan Rauwerda en Jan Willem Sieburgh.

Sinds 1 januari 2023 bundelen de twee fondsenwervende stichtingen van Amsterdam UMC, AMC Foundation en VUmc Fonds, hun krachten in de nieuwe stichting Amsterdam UMC Foundation. Deze stichting wil met name onderzoek stimuleren dat veelbelovend en innovatief is, maar dat lastig te financieren is door reguliere financieringsbronnen zoals subsidies van de overheid en collectebusfondsen.

De fondsenwervende teams van beide locaties zetten zich onder leiding van directeur Pelagia de Wild gezamenlijk in voor de doelen van beide locaties. De fondsenwervende expertises worden gedeeld en zullen elkaar versterken. Daarbij blijft het geoormerkt geven voor bepaalde thema’s en projecten de belangrijkste focus. Amsterdam UMC Foundation is onder andere bereikbaar via foundation@amsterdamumc.nl.

Meer informatie vindt u op de website www.amsterdamumcfoundation.nl