Vanaf vandaag is de #zouikwatzeggen-app van Amsterdam UMC beschikbaar voor 15.000 medewerkers. Deze #zouikwatzeggen-app bevat informatie en tips over grensoverschrijdend gedrag en laat zien hoe dit bespreekbaar te maken. Ook is er een meldknop om laagdrempelig ongewenst gedrag direct bij de juiste persoon te melden. De app is onderdeel van een groter pakket met e-learning over preventie van ongewenste omgangsvormen en workshops over dit onderwerp.

Ongewenst gedrag op de werkvloer komt op allerlei manieren voor: roddelen, pesterijen, buitensluiten, intimidatie, verbale en fysieke agressie, discriminatie, conflicten en seksueel getinte opmerkingen of handelingen. Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers het plezier in hun werk kunnen verliezen en het verzuim kan toenemen wanneer zij zich niet veilig voelen. De #zouikwatzeggen-app is een van de initiatieven die Amsterdam UMC inzet om de sociale veiligheid te verbeteren. De app, een initiatief van vice-decaan Onderwijs Christa Boer, is in 2019 geïntroduceerd bij geneeskundestudenten van de VU. Recent is de app ook gelanceerd bij de studenten van de opleiding Verpleegkunde en de opleidingen voor medisch ondersteunende beroepen. De ervaringen hiermee zijn zo positief dat de app nu beschikbaar is voor alle medewerkers van Amsterdam UMC en geneeskundestudenten van de UvA.

Laagdrempelig melden

Voor veel medewerkers is het lastig om melding te maken van ongewenst gedrag als de werkvloer onveilig aanvoelt. Ook zijn de procedures soms ingewikkeld en de afspraken niet altijd duidelijk. Soms ontbreekt het de medewerkers gewoon aan tijd. De app biedt uitkomst door op een laagdrempelige, digitale manier melden mogelijk te maken. De app wisselt geen persoonsgegevens uit. De melding kan volledig vertrouwelijk en eventueel anoniem worden gedaan. De meldingen komen binnen bij de vertrouwenspersonen van bureau Ombuds- en vertrouwenszaken of bij de Ombudsman. Na ontvangst van de melding gaan zij in gesprek met de melder om te kijken wat voor actie nodig is. Als er bijvoorbeeld meerdere meldingen vanuit dezelfde afdeling binnenkomen, is het mogelijk om interventies ter verbetering van de sociale veiligheid in te zetten.

Training voor leidinggevenden

De komende tijd gaan ombudsman Henny Krijnen en de vertrouwenspersonen in gesprek met medewerkers over gewenst en ongewenst gedrag. Ook komt er een e-learning ‘Ongewenste omgangsvormen’, die verplicht wordt voor alle medewerkers van Amsterdam UMC. Leidinggevenden krijgen een training om met hun team in gesprek te gaan over sociale veiligheid.

Andere ziekenhuizen

Grensoverschrijdend gedrag is een actueel thema, bij heel veel organisaties. Vanuit veel ziekenhuizen in het land is dan ook veel belangstelling voor de app als een van de tools om dit thema bespreekbaar te maken. Erasmus MC lanceert de app eveneens deze maand.