Amsterdam UMC, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Radboudumc, UMC Utrecht en het Centre for Human Drug Research (CHDR) ontvingen een opstartsubsidie van 9,5 miljoen euro van ZonMw voor het opzetten van een Nederlandse faciliteit voor vroeg klinisch onderzoek naar geneesmiddelen en vaccins tegen infectieziekten.

De recente covid-19-pandemie liet zien hoe kwetsbaar we zijn voor infectieziekten. Ook toonde de pandemie het belang aan van samenwerking tussen deskundigen uit verschillende sectoren, van een regelgevingsstructuur, en van toegang tot faciliteiten om vaccins en behandelingen te produceren en te testen. Omdat de Nederlandse regering zich bewust is van de mogelijke opkomst van nieuwe pandemische dreigingen heeft zij geld uitgetrokken om een nationale infrastructuur op te zetten om hierop voorbereid te zijn. Dit initiatief werd mogelijk gemaakt dankzij een oproep van ZonMw tot het indienen van voorstellen gericht op het nemen van effectieve maatregelen om de gevolgen van toekomstige pandemieën aan te pakken en te beperken.

Toegekend voorstel

In reactie op deze oproep hebben experts op gebied van infectieziekten van de vier Nederlandse universitaire medische centra hun krachten gebundeld en hebben een voorstel ingediend. Dit voorstel is door ZonMw goedgekeurd. Het consortium wordt ondersteund door CHDR; een internationaal gerenommeerde organisatie voor vroeg klinisch onderzoek. Het consortium wil een nationaal netwerk en een speciale infrastructuur opzetten om voorbereid te zijn op een pandemie van infectieziekten. Naast een klinische onderzoeksfaciliteit wordt een platform opgericht voor het uitwisselen van ervaring en kennis en het stimuleren van samenwerking tussen de universitaire medische centra en andere publieke en private partijen. De eerste stap is een haalbaarheidsstudie om de tijdlijnen, kosten en technische aspecten van het voorstel te beoordelen. Na positief resultaat van deze fase wordt de organisatie opgetuigd, gevolgd door de oprichting van het platform en de bouw van de infrastructuur.

Platformfunctie

Het consortium richt zich op het versnellen van de ontwikkeling van preventieve en therapeutische producten met een wereldwijde impact. En wil de ontwikkeling van deze producten versnellen door het aanbieden van zowel faciliteiten als wetenschappelijke en regelgevende begeleiding voor ontwikkeling in de eerste fase, zoals klinische proeven met gecontroleerde menselijke infecties. Hoogleraar Meta Roestenberg, coördinator van het consortium, benadrukt zowel de kracht van gecontroleerde experimentele infecties van mensen bij het snel beoordelen van vaccinpotentieel als de unieke ervaring die het Nederlandse academische netwerk heeft. “Door het samenvoegen van onze collectieve kennis en ervaring kunnen we een veel grotere impact hebben. Niet alleen op het gebied van pandemische paraatheid, maar ook op het gebied van wereldwijde gezondheid.”

Uitgroeien tot samenwerkingsnetwerk

Het Centre for Future Affordable Sustainable Therapy Development (FAST) is partner van het consortium en faciliteert in het opzetten van een nationaal samenwerkingsnetwerk voor infectieziekten.

Afbeelding: Shutterstock