Vanaf 27 maart zetten ambulances met traumapatiënten voor Amsterdam UMC alleen nog koers naar locatie AMC. Dat geldt ook voor de ritten met acute neurologische patiënten. De spoedeisende hulp (SEH) van locatie VUmc blijft gewoon open voor andere patiënten.

Op 27 maart verschuift een deel van de acute zorg van Amsterdam UMC van locatie VUmc naar locatie AMC. Het gaat slechts om een deel van de zogenaamde ‘acute patiënten’: alleen patiënten voor de 112-traumatologie en de 112-acute neurologie en neurochirurgie. Denk hierbij aan ambulances met patiënten die betrokken zijn geweest bij een groot ongeval of aan patiënten met een beroerte. Zij worden door de ambulance naar de goede locatie gebracht.

Meldkamer

De verandering in maart heeft zeker gevolgen voor de ambulances. “Want bij 112-meldingen heeft de meldkamer de regie”, legt Yvo Roos uit. Hij is hoofd van de afdeling Neurologie van Amsterdam UMC en hoogleraar Acute Neurologie. De projectgroep die de verschuiving van de acute zorg voorbereidt – en waarvan Roos voorzitter is – betrekt Ambulancedienst Amsterdam bij de voorbereidingen, want de ambulancediensten moeten na 27 maart goed weten waar ze hun patiënten naartoe moeten brengen.
Voor de Amsterdammers verandert er in maart nog niet veel, benadrukt Roos. “In maart gaat de SEH op locatie VUmc niet dicht. Het gaat alleen om verplaatsing van de 112-traumazorg en de 112-acute zorg voor neurologie- en neurochirurgie-patiënten. Alle andere acute patiënten kunnen ook na 27 maart gewoon nog terecht op locatie VUmc.”

Spoedopvang

Met de verschuiving in maart 2023 maakt Amsterdam UMC weer een stapje in de richting van de definitieve invulling van de profielen van de ziekenhuislocaties AMC en VUmc. Uiteindelijk krijgen de twee locaties een duidelijk verschillende invulling. Zo wordt in de komende jaren locatie AMC de plek voor alle acute zorg, het Hartcentrum en de zorg voor Vrouw en Kind. Locatie VUmc wordt steeds meer het ziekenhuis voor oncologische zorg.
De acute zorg zal echter nooit helemaal verdwijnen bij locatie VUmc, legt Roos uit. “In het eindplaatje is er op locatie VUmc een Specialistische Spoedopvang voor acute patiënten. Deze is vooral bedoeld voor acute patiënten voor één van de specialismen van locatie VUmc. Denk bijvoorbeeld aan een acute astmapatiënt. Die gaat bij voorkeur naar locatie VUmc, omdat daar de afdeling Longziekten zit.”

Kwaliteit op peil

De concentratie van de acute zorg op één locatie is in lijn met het beleid van de overheid. Minister Kuipers van Volksgezondheid streeft naar verdergaande concentratie van zorg. Dat geldt ook voor de spoedzorg. Dat is niet zo gek, legt Roos uit. “De minister kiest voor concentratie omdat dit betere kwaliteit oplevert en efficiënter is. Dat geldt zeker voor spoedzorg, waar 24/7 alle specialismen klaar moeten staan. Door dat op bepaalde plekken te concentreren, kun je de kwaliteit van de zorg op hoog niveau houden - zeker in een tijd waarin we te maken hebben met personele krapte. En omdat je op één plek meer patiënten ziet, wordt je expertise ook groter. Onze verschuivingen passen dus in het landelijke profiel."

Bekijk de video over de verhuizing op 27 maart 2023

Accepteer alle cookies om deze video te bekijken.

Fotografie: Hans Brouwer