Als je een behandeling krijgt in het ziekenhuis, moet je soms belangrijke keuzes maken. Een operatie, medicijnen of even afwachten? Doorbehandelen of stoppen? Amsterdam UMC vindt dat zorgverlener én patiënt samen hierover moeten beslissen. Daarom doen we mee aan de grootschalige landelijke campagne ‘Samen Beslissen’.

De campagne wordt onder andere ondersteund door de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland.

Waarom ‘Samen beslissen’?

Met ‘Samen Beslissen’ komen twee werelden samen. Die van de patiënt met zijn of haar specifieke wensen en behoeften en die van de zorgverlener, met al zijn kennis over mogelijke behandelingen, onderzoeken, medicatie of ondersteuning. Als patiënt en zorgverlener hun kennis bundelen, kunnen ze samen kijken welke zorg het beste past. Deze gezamenlijke besluitvorming kan het verschil maken tussen goede, passende zorg, en zorg waar mensen niet bewust voor gekozen hebben, of waar ze zelfs niet helemaal achter staan.

Waarom deze campagne? 

Een gesprek tussen zorgverlener en patiënt is de basis voor Samen Beslissen. Maar voor veel patiënten blijft zo’n gesprek lastig. Zorgverleners overschatten soms hun eigen kunnen op dit vlak. Om beide groepen daarmee te helpen, is een website in het leven geroepen waar tips en hulpmiddelen staan: begineengoedgesprek.nl. Wil je meer weten over Samen Beslissen in Amsterdam UMC? Kijk dan op onze internetpagina.