Vandaag heeft Amsterdam UMC de Transparantieovereenkomst Dierproeven ondertekend. Hiermee onderschrijft Amsterdam UMC, samen met 14 andere Nederlandse organisaties, het belang van goede en transparante communicatie over proefdieronderzoek.

Omdat er veel discussie is over het nut en de noodzaak van het doen van dierproeven is transparante communicatie in de juiste context essentieel. De Centrale Commissie Dierproeven van de overheid publiceert op haar website jaarlijks een publiekssamenvatting over dierproeven. In deze samenvatting staan de projecten waarvoor een vergunning is verleend. Het doel van de Transparantieovereenkomst Dierproeven is om een nog opener en transparanter klimaat te creëren rondom dierproeven.
De overeenkomst is  opgesteld door Nederlandse onderzoekers en communicatiespecialisten in samenwerking met de European Animal Research Association (EARA) en Stichting Informatie Dierproeven (SID). “Dit is een grote stap voorwaarts voor de Nederlandse biomedische sector”, aldus Kirk Leech, directeur van EARA. “Transparantieovereenkomsten in andere Europese landen hebben bewezen bij te dragen aan een beter geïnformeerd en onderbouwd debat in de samenleving over het gebruik van proefdieren.”

Vervangen door geavanceerde kweeksystemen

Met deze overeenkomst verwacht Amsterdam UMC een positieve bijdrage te leveren aan de openheid rondom dierproeven. Daarnaast wil Amsterdam UMC ook beter inzichtelijk maken welke innovaties er zijn op het gebied van proefdiervrije methoden om onderzoek te doen. We kunnen nog lang niet zonder dierproeven, maar waar mogelijk zijn ze al volop vervangen door onder andere geavanceerde kweeksystemen met menselijke cellen of door onderzoek met menselijk weefsel.
Monique Havermans is neurowetenschapper en vertegenwoordiger van EARA: “De discussie in Nederland is fel, terwijl de meerderheid in de samenleving qua standpunt waarschijnlijk juist vrij dicht bij elkaar ligt: vervang dierproeven daar waar mogelijk. Wat we nodig hebben, is juiste en volledige informatie vanuit diegenen die dierproeven uitvoeren en erkenning door diegenen wier werk voortbouwt op dierproeven.”

De andere organisaties die de overeenkomst tekenden zijn: Biomedical Primate Research Centre, Charles River Laboratories Den Bosch B.V., Envigo RMS B.V., Erasmus MC, Leiden Universiteit, Maastricht Universiteit, Netherlands Cancer Institute, Radboudumc, Radboud Universiteit, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Universiteit van Groningen, Vereniging Sportvisserij Nederland, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research.

Meer informatie over de overeenkomst:
Transparantieovereenkomst dierproeven Archieven - Stichting Informatie Dierproeven

Foto: Shutterstock